Sunday, February 15, 2009

Projektai

Tęstinis projektas „Socialinis darbas su atskirties grupėmis“, vykdomas remiantis Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto ir Kiolno aukštosios mokyklos Taikomųjų socialinių mokslų fakulteto 2005 m. kovo 3 d. bendradarbiavimo sutartimi Nr. 2350-6. Darbo grupės, atsakingos už projekto vykdymą Mykolo Romerio universitete, narė (nuo 2009 m. kovo mėn.).

BPD 2.4 priemonė "Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas". Projektas "Inovatyvių priemonių ir metodų taikymas užsienio kalbų mokymuose Mykolo Romerio universitete". Projekto SFMIS Nr. BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0085. 2006-2008 m.

Bendras projektas ‚Einsatz von kommunikativen Elementen des Internets beim Fremdsprachenlernen’ tarp trijų aukštųjų mokyklų (MRU, VU, Hamburgo) socialinio darbo specialybės studentų. 2006-2007.

Pareigūnų mokymas užsienio kalbų pagal Kaliningrado tranzito programą (žin., 2005, Nr.69-2473) – 2005-2006 – vykdytoja.

Fachhochschule Köln - Rechtsuniversität Vilnius. Phänomen Familie. 2003.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home