Sunday, February 15, 2009

Studijų programos

Socialinio darbo studijų programa
anglų, prancūzų ir vokiečių k.

Šnekamosios kalbos ugdymas

1. Nusikalstamumas ir jo priežastys.
Nusikalstamumo fenomenas. Nusikalstamumo priežastys. Nepilnamečių nusikalstamumas. Nusikalstamumo prevencija.
2. Darbas su jaunimu
Vaikų ir jaunimo problemos. Socialinis darbas mokymo ir auklėjimo įstaigose. Socialinio darbuotojo ryšiai su teismo įstaigomis. Darbas su probleminiais vaikais bei jaunais nusikaltėliais.
3. Šeimos fenomenas ir jos socialinės problemos
Šeimos fenomenas, tradicinės ir naujos šeimos formos, šeimos svarba šiuolaikinėje visuomenėje. Šeimos socialinės problemos, jų ištakos ir sprendimo būdai. Probleminė šeima. Globa, įvaikinimas ir šeimos funkciją atliekančios įstaigos.
4. Smurtas šeimoje
Smurto formos. Smurto šeimoje priežastys ir pasekmės. Smurtautojas ir auka. Problemų sprendimo būdai ir pagalba.
5. Priklausomybės problema
Priklausomybių rūšys. Priežastys, pasekmės, prevencija ir pagalba.
6. Socialinės atskirties grupės ir jų problemos
Socialinė atskirtis. Socialinės klasės. Socialinės atskirties grupių problemos. Socialinės atskirties mažinimas.
7. Socialinė pagalba. Socialinės pagalbos rūšys, teikimas, pašalpos. Resocializacija.
8. Socialinis darbas su pagyvenusiais ir neįgaliais žmonėmis
Pagyvenę ir neįgalūs žmonės šiuolaikinėje visuomenėje. Jų socialinės problemos. Socialinės pagalbos ir socialinių paslaugų pagyvenusiems ir neįgaliesiems organizavimas ir teikimas. Pagyvenusių ir neįgaliųjų socialinė integracija.
9. Socialinis darbas. Profesija. Socialiniai darbuotojai ir jų funkcijos. Specialistų rengimas. Savanorystė.
10. Žmogaus teisės
Pagrindinės žmogaus teisės ir laisvės। Žmogaus teisių pažeidimai. Socialinės žmogaus teisės ir jų apsauga. Mediacija.Teisės ir penitencinės veiklos studijų programa
anglų, prancūzų ir vokiečių k.
Šnekamosios kalbos ugdymas1. Nusikalstamumas ir jo priežastys. Resocializacija visuomenėje.
Nusikalstamumo fenomenas. Nusikalstamumo priežastys. Nepilnamečių nusikalstamumas. Nusikalstamumo prevencija. Resocializacija.

Veiklos, skirtos receptyvinių kalbos įgūdžių lavinimui:
1) Tekstų nagrinėjama tema skaitymas ir analizė, tekstuose vartojamų terminų analizė.
2) Video/audio medžiagos nagrinėjama tema žiūrėjimas/klausymas ir aptarimas, medžiagai skirtų užduočių atlikimas.
Veiklos, skirtos produktyvinių kalbos įgūdžių lavinimui:
1) Nagrinėjamos temos aptarimas žodžiu, diskusijos. Palyginamoji užsienio šalių ir Lietuvos analizė nagrinėjama tema ir jos pristatymas žodžiu.
2) Terminų vartosenos užduotys raštu. Detalaus teksto plano sudarymas. Teksto santraukos rašymas.

2. Teisės pažeidimai ir bausmės. Jų klasifikacija.
Nusikalstamos veikos sąvoka. Teisės pažeidimų klasifikacija. Bausmė, jos tikslai ir rūšys. Su laisvės atėmimu susijusios bausmės.

Veiklos, skirtos receptyvinių kalbos įgūdžių lavinimui:
1) Tekstų nagrinėjama tema skaitymas ir analizė, tekstuose vartojamų terminų analizė.
2) Video/audio medžiagos nagrinėjama tema žiūrėjimas/klausymas ir aptarimas, medžiagai skirtų užduočių atlikimas.
Veiklos, skirtos produktyvinių kalbos įgūdžių lavinimui:
1) Nagrinėjamos temos aptarimas žodžiu, diskusijos. Palyginamoji užsienio šalių ir Lietuvos analizė nagrinėjama tema ir jos pristatymas žodžiu.
2) Terminų vartosenos užduotys raštu. Detalaus teksto plano sudarymas. Teksto santraukos rašymas.

3. Teismų sistema.
Teismų sistemos. Baudžiamųjų bylų nagrinėjimas pirmosios instancijos teismuose. Apeliacinio ir kasacinio skundų nagrinėjimas. Teismo sudėtis.

Veiklos, skirtos receptyvinių kalbos įgūdžių lavinimui:
1) Tekstų nagrinėjama tema skaitymas ir analizė, tekstuose vartojamų terminų analizė.
2) Video/audio medžiagos nagrinėjama tema žiūrėjimas/klausymas ir aptarimas, medžiagai skirtų užduočių atlikimas.
Veiklos, skirtos produktyvinių kalbos įgūdžių lavinimui:
1) Nagrinėjamos temos aptarimas žodžiu, diskusijos. Palyginamoji užsienio šalių ir Lietuvos analizė nagrinėjama tema ir jos pristatymas žodžiu.
2) Terminų vartosenos užduotys raštu. Detalaus teksto plano sudarymas. Teksto santraukos rašymas.

4. Alternatyvios įkalinimui bausmės.
Laisvės atėmimui alternatyvios bausmės. Lygtinis nuteisimas. Lygtinis paleidimas iš įkalinimo vietos. Bausmės vykdymo atidėjimas. Viešieji darbai. Probacijos tarnyba ir jos funkcijos.

Veiklos, skirtos receptyvinių kalbos įgūdžių lavinimui:
1) Tekstų nagrinėjama tema skaitymas ir analizė, tekstuose vartojamų terminų analizė.
2) Video/audio medžiagos nagrinėjama tema žiūrėjimas/klausymas ir aptarimas, medžiagai skirtų užduočių अत्लिकिमस

5. Nusikaltimo auka ir nusikaltėlis. Mediacija. Viktimizacijos samprata ir jos padariniai. Nusikaltimų aukų tipologija. Pagalbos aukoms institucijos. Nusikaltimo aukos ir nusikaltėlio mediacija.

Veiklos, skirtos receptyvinių kalbos įgūdžių lavinimui:
1) Tekstų nagrinėjama tema skaitymas ir analizė, tekstuose vartojamų terminų analizė.
2) Video/audio medžiagos nagrinėjama tema žiūrėjimas/klausymas ir aptarimas, medžiagai skirtų užduočių atlikimas.
Veiklos, skirtos produktyvinių kalbos įgūdžių lavinimui:
1) Nagrinėjamos temos aptarimas žodžiu, diskusijos. Palyginamoji užsienio šalių ir Lietuvos analizė nagrinėjama tema ir jos pristatymas žodžiu.
2) Terminų vartosenos užduotys raštu. Detalaus teksto plano sudarymas. Teksto santraukos rašymas.

6. Įkalinimo įstaigos.
Įkalinimo įstaigų rūšys ir bausmių vykdymo jose organizavimas.
Bendrojo ir griežto režimo, atviro ir uždaro tipo įkalinimo įstaigos. Nepilnamečių bausmės atlikimo ypatybės. Įkalinimo įstaigų problemos.

Veiklos, skirtos receptyvinių kalbos įgūdžių lavinimui:
1) Tekstų nagrinėjama tema skaitymas ir analizė, tekstuose vartojamų terminų analizė.
2) Video/audio medžiagos nagrinėjama tema žiūrėjimas/klausymas ir aptarimas, medžiagai skirtų užduočių atlikimas.
Veiklos, skirtos produktyvinių kalbos įgūdžių lavinimui:
1) Nagrinėjamos temos aptarimas žodžiu, diskusijos. Palyginamoji užsienio šalių ir Lietuvos analizė nagrinėjama tema ir jos pristatymas žodžiu.
2) Terminų vartosenos užduotys raštu. Detalaus teksto plano sudarymas. Teksto santraukos rašymas.

7. Gyvenimas įkalinimo įstaigoje.
Įkalinimo įstaigos vidaus taisyklės. Vidaus taisyklių pažeidimai ir bausmės. Nuteistųjų resocializacijos priemonės įkalinimo įstaigose.

Veiklos, skirtos receptyvinių kalbos įgūdžių lavinimui:
1) Tekstų nagrinėjama tema skaitymas ir analizė, tekstuose vartojamų terminų analizė.
2) Video/audio medžiagos nagrinėjama tema žiūrėjimas/klausymas ir aptarimas, medžiagai skirtų užduočių atlikimas.
Veiklos, skirtos produktyvinių kalbos įgūdžių lavinimui:
1) Nagrinėjamos temos aptarimas žodžiu, diskusijos. Palyginamoji užsienio šalių ir Lietuvos analizė nagrinėjama tema ir jos pristatymas žodžiu.
2) Terminų vartosenos užduotys raštu. Detalaus teksto plano sudarymas. Teksto santraukos rašymas.

8. Įkalinimo įstaigų problemos.
Įkalinimo įstaigų administravimo problemos. Nuteistųjų gyvenimo problemos. Problemos, susijusios su laisvės atėmimo įstaigų specifika.

Veiklos, skirtos receptyvinių kalbos įgūdžių lavinimui:
1) Tekstų nagrinėjama tema skaitymas ir analizė, tekstuose vartojamų terminų analizė.
2) Video/audio medžiagos nagrinėjama tema žiūrėjimas/klausymas ir aptarimas, medžiagai skirtų užduočių atlikimas.
Veiklos, skirtos produktyvinių kalbos įgūdžių lavinimui:
1) Nagrinėjamos temos aptarimas žodžiu, diskusijos. Palyginamoji užsienio šalių ir Lietuvos analizė nagrinėjama tema ir jos pristatymas žodžiu.
2) Terminų vartosenos užduotys raštu. Detalaus teksto plano sudarymas. Teksto santraukos rašymas.

9. Įkalinimo įstaigų personalas.
Įkalinimo įstaigų pareigūnai ir darbuotojai, jų funkcijos. Specialistų rengimas užsienio šalyse ir Mykolo Romerio universitete.

Veiklos, skirtos receptyvinių kalbos įgūdžių lavinimui:
1) Tekstų nagrinėjama tema skaitymas ir analizė, tekstuose vartojamų terminų analizė.
2) Video/audio medžiagos nagrinėjama tema žiūrėjimas/klausymas ir aptarimas, medžiagai skirtų užduočių atlikimas.
Veiklos, skirtos produktyvinių kalbos įgūdžių lavinimui:
1) Nagrinėjamos temos aptarimas žodžiu, diskusijos. Palyginamoji užsienio šalių ir Lietuvos analizė nagrinėjama tema ir jos pristatymas žodžiu.
2) Terminų vartosenos užduotys raštu. Detalaus teksto plano sudarymas. Teksto santraukos rašymas.

10. Žmogaus teisės ir jų laikymasis įkalinimo įstaigose.
Pagrindinės žmogaus teisės ir laisvės. Suimtųjų teisių ir laisvių apribojimai. Įkalintų asmenų teisių pažeidimai. Nuteistųjų teisių ir laisvių apsauga.

Veiklos, skirtos receptyvinių kalbos įgūdžių lavinimui:
1) Tekstų nagrinėjama tema skaitymas ir analizė, tekstuose vartojamų terminų analizė.
2) Video/audio medžiagos nagrinėjama tema žiūrėjimas/klausymas ir aptarimas, medžiagai skirtų užduočių atlikimas.
Veiklos, skirtos produktyvinių kalbos įgūdžių lavinimui:
1) Nagrinėjamos temos aptarimas žodžiu, diskusijos. Palyginamoji užsienio šalių ir Lietuvos analizė nagrinėjama tema ir jos pristatymas žodžiu.
2) Terminų vartosenos užduotys raštu। Detalaus teksto plano sudarymas. Teksto santraukos rašymas.


Psichologijos studijų programa
anglų, prancūzų ir vokiečių k.
Šnekamosios kalbos ugdymas

1. Įvadas į psichologiją.
Psichologų darbo sritys ir specializacijos. Psichologų išsilavinimas. Psichologijos mokslo raida: praeitis, dabartis, ateitis. Psichologijos mokslo pagrindinės problemos ir polemika.

2. Asmenybė.
Įvairūs asmenybės traktavimai: psichodinaminiai, mokymosi, biologiniai, evoliuciniai, humanistiniai asmenybės aspektai. Asmenybės vertinimas. Asmenybės unikalumas.

3. Vystymasis.
Prigimtis. Ugdymas. Kūdikystė. Vaikystė. Paauglystė. Pilnametystė. Vystymosi psichologija: samprata, srovės, tikslai.

4. Sąmonė. Pasąmonė. Sąmonės būsenos.
Miegas. Sapnai. Hipnozė. Meditacija. Narkotikų poveikis.

5. Atmintis. Mokymasis.
Sensorinė, trumpalaikė ir ilgalaikė atmintis. Informacijos paieška ir apdorojimas. Klasikinis ir operantinis mokymasis. Teigiamas ir neigiamas įtvirtinimas. Stebėjimas. Imitavimas. Atminties sutrikimai.

6. Mąstymas ir kalba.
Mąstymas. Argumentavimas. Problemų sprendimas. Kalba. Kalbų sistemos. Kalbos išmokimas.

7. Pojūčiai ir suvokimas.
Pojūčiai : regėjimas, klausa, skonis, lytėjimas. Gestalt-o suvokimo dėsniai.

8. Motyvacija ir emocijos.
Žmogaus poreikiai ir motyvacija. Pasiekimų, draugystės, valdžios poreikiai. Emocijų funkcijos ir prigimtis.

9. Socialinė elgsena ir susijusios problemos.
Socialinis pažinimas ir požiūriai. Socialinis atitikimas. Nuolaidumas. Paklusnumas. Nusikalstamumas.

10. Psichologiniai sutrikimai.
Normalumas ir anomalumas. Pagrindiniai psichologiniai sutrikimai. Nerimas. Nuotaikų kaita. Šizofrenija. Vaikystėje patirti sutrikimai. Asmenybės sutrikimai. Psichologinių sutrikimų terapija.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home